Terms & Conditions

FELTÉTELEK

A weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja, hogy:

A. Bár vállaljuk, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat, valamint a társaságunkkal kapcsolatos egyéb információkat a weboldalon biztosítja, nem garantáljuk az ezen a weboldalon található összes információ pontosságát, hatékonyságát vagy megfelelőségét. Mindenki vállalja a teljes felelősséget és a weboldal használatából eredő minden kockázatot. Az információkat “MINT IS” formában mutatják be, és tartalmazhatnak technikai pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat. A SASMAR fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kiegészítse, törölje vagy módosítsa az információkat előzetes értesítés nélkül.

B. A SASMAR NEM TÁMOGATHATÓ MELLÉKLETEN VAGY GYÁRTÁSOKRA VAGY GYAKORLATOKAT, AMELYEKEN A KÖZVETLEN INFORMÁCIÓK VAGY TARTALOMJEGYZETT KÖVETKEZŐEN A weboldalon közzétették. A SASMAR KIZÁRÓLAGOSAN MEGÁLLAPÍTVA MINDEN KÉPESSÉGET ÉS NYILATKOZATOKAT, JOGAL KÉSZÜLT, SZERZŐDÉSET VAGY EGYÉB SZERINTI, KERETEZTETVE, HATÁRON KERÜLVE, A GYÁRTÁSOKRA VONATKOZÓ GYAKORLATOKKAL, FELTÉTELEK ÉS FELTÉTELEK SZERINT. A SASMAR semmilyen esetben nem felelõs semmiféle formáért vagy természetekért, beleértve a korlátozást is, közvetlen, közvetett, speciális (a profit elvesztésével együtt) következményeket vagy véletlen károkat, amelyek a létezõ vagy ezekből fakadóan vannak. EZT A HASZNÁLATI WEBOLDALOT ÉS / VAGY A WEBOLDALKAL KÖZZETT INFORMÁCIÓK VAGY TARTALOMJÁT KÖZÖTT, HOGY A SASMÁRT KÖVETKEZTETTEK A KÁROK LEHETSÉGÉRT.

C. A SASMAR nem vállal felelősséget, és semmilyen garanciát nem vállal a harmadik felektől kapott információk vagy tartalmak pontosságáért, hatékonyságáért, időszerűségéért és megfelelőségéért, ideértve a hipertext linkeket a harmadik felek webhelyeihez vagy azoktól. Ha a weboldal másként nem rendelkezik, a SASMAR nem fogja módosítani, cenzúrázni vagy más módon ellenőrizni a harmadik felek által biztosított tartalmat a weboldalán közzétett hirdetőtáblán, csevegőszobában vagy más hasonló fórumon. Az ilyen információkat ezért gyanúsnak kell tekinteni, és nem jóváhagyta a SASMAR.

Az Ön használata

Megérti, ismeri el és fogadja el a következőket:

A. A weboldal használatával Ön vállalja, hogy nem szakítja meg vagy szakítja félbe a weboldalon vagy egyik szerverünkön közzétett elektronikus információinkat. Azt is elfogadja, hogy nem próbál megkerülni weboldalunk biztonsági jellemzőit, és betartja az összes alkalmazandó helyi, állami, szövetségi és nemzetközi törvényt, rendeletet és rendeletet.

B. Adja meg a SASMAR számára a weboldal feltöltött vagy más módon továbbított tartalmának felhasználásának jogát, a jelen SASMAR Általános Szerződési Feltételek és a SASMAR adatvédelmi irányelveinek betartásával, a SASMAR által választott módon, ideértve, de nem kizárólag, a bármilyen formátumban másolása, megjelenítése, kivitelezése vagy közzététele, módosítása, beillesztése más anyagba vagy ennek alapján származékos munka elvégzése.

C. A SASMAR által kifejezetten kifejezetten megállapított és előzetesen jóváhagyott esetek kivételével nem szabad bizalmas kapcsolatot létesíteni abban az esetben, ha a weboldal bármely felhasználója szóbeli, írásbeli vagy elektronikus kommunikációt folytat a SASMAR-val (például visszajelzéseket, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat, ötletek stb.). Ha egy SASMAR webhely megköveteli vagy megköveteli ezen információk szolgáltatását, és ha ezek az információk személyesen azonosítható információkat tartalmaznak (pl. Név, cím, telefonszám), akkor a SASMAR megkapja, felhasználja és karbantartja a mi Adatvédelmi irányelvek. Ellenkező esetben az ilyen kommunikáció és az abban bemutatott bármely információ nem bizalmas, és a SASMAR szabadon reprodukálhatja, közzéteheti vagy bármilyen módon felhasználhatja az ilyen információkat, ideértve korlátozás nélkül a kutatást, fejlesztést, gyártást, felhasználást vagy ezeket az információkat tartalmazó termékek értékesítése. Bármely információ elküldése a SASMAR-nak teljes felelősséggel tartozik annak tartalmáért, beleértve annak valódiságát és pontosságát, valamint azért, hogy nem sérti meg bármely más személy tulajdonát vagy magánéletének jogait.

Termék visszatérítés és visszatérítés

A SASMAR termékek személyes jellege miatt a termékek visszaküldése NEM elfogadott. Kérjük, válasszon gondosan, mivel nem engedélyezett a termék visszatérítése, ha meggondolja magát a rendelés szállítása után. Ha kérdése van, vagy segítségre van szüksége az Ön igényeinek leginkább megfelelő termék kiválasztásában, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a webhely elérhetőségi oldalán.

Késések és vámkezelés

Szállíthatunk szinte bármilyen címre a világon, azonban a SASMAR NEM felel a vámkezelés késéséért, vámkezelési költségekért és az Európán kívüli országokba történő behozatali költségekért, Ausztráliába, Hong Kongba, az Egyesült Államokba és az Egyesült Királyságba, ahol nincs raktárunk. Teljes felelősséget vállal az országában esetlegesen felmerülő problémákért, és vállalja, hogy ártalmatlan SASMAR- t tart fenn abban az esetben, ha a megrendelést nem vámkezelési probléma miatt szállítják át.

A weboldal elérésével vagy annak használatával Ön elfogadja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta ezeket a feltételeket, mivel azok időről időre módosíthatók, valamint az adatvédelmi irányelveinknek, amelyeket ezek a feltételek. Az Ön felelős a jelen Általános Szerződési Feltételek időszakos felülvizsgálatáért az alkalmazandó változtatásokért. A jelen weboldal használata a jelen Általános Szerződési Feltételek bármilyen módosításának közzététele után az ilyen változtatások elfogadását jelenti. Ha nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételekkel (mivel azok időről időre módosulhatnak), vagy ha nem elégedett ezzel a weboldattal, akkor az egyetlen és kizárólagos jogorvoslat a webhely használatának abbahagyása.

Termék címkézése

Eltérő rendelkezés hiányában a terméknevek, leírások és címkék európai származásúak angol nyelven. Előfordulhat, hogy a termékek nem minden országban érhetők el, vagy más márkával, különböző erősségűekkel vagy eltérő jelzésekkel kaphatók. A SASMAR, annak leányvállalatainak és leányvállalatainak egyetlen igazgatója, alkalmazottja, képviselője vagy képviselője nem foglalkozik orvosi tanácsadással, diagnózissal, terápiával vagy más orvosi szolgáltatásokkal, amelyek valamilyen módon orvos-beteg kapcsolatot hoznak létre ezen a webhelyen keresztül. olyan betegek, amelyek a Conemot Plus termék használatát követően életképes terhességekkel vagy születési kimeneteltel kapcsolatosak.

SZELLEMI TULAJDON

Az ezen az internetes honlapon közzétett információk, dokumentumok és kapcsolódó grafikák (a továbbiakban: “Információk”) a SASMAR kizárólagos tulajdonát képezik, kivéve azokat a információkat, amelyeket harmadik fél szállítók nyújtottak a SASMAR-lel, annak leányvállalataival vagy leányvállalataival kötött szerződés alapján. Az információk felhasználására feljogosítják, feltéve, hogy (1) a fenti szerzői jogi értesítés minden példányon megtalálható; (2) az információ felhasználása kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és nem kereskedelmi vagy személyes felhasználásra; (3) az információ semmilyen módon nem módosul; és (4) a weboldalon elérhető grafikákat nem használják külön a mellékelt szövegetől. A SASMAR nem vállal felelősséget a gyártók által biztosított tartalmakért, és Ön tilos ilyen anyag terjesztését a szerzői jogok tulajdonosának engedélye nélkül. A fentiek megengedett kivételével a SASMAR szabadalmainak, védjegyeinek vagy egyéb tulajdonjogainak alapján senki sem kap kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt vagy jogot. A SASMAR védjegy, kereskedelmi nevek, kereskedelmi ruházat és termékek ezen az oldalon nem használhatók a SASMAR előzetes írásbeli engedélye nélkül, kivéve a vállalat termékének vagy szolgáltatásának azonosítását.

Adatvédelem és biztonság

A SASMAR elkötelezett amellett, hogy az Ön adatait online megóvja. Megértjük a magánélet fontosságát ügyfeleink és webhelyünk látogatói számára. A személyes adatok felhasználását az adatvédelmi politikánk szabályozza, weboldalunk elérésével és használatával Ön vállalja, hogy ezt kötelezi. politikát. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy amikor a SASMAR.com-nak elküldi a személyes adatait, miközben a SASMAR biztonsági intézkedéseket hoz az illetéktelen hozzáférés vagy az elhallgatás megakadályozására, a biztonság nem garantálható abszolút.

FOGLALKOZTATÁS VAGY JÓLEMENKÉNT HOZZÁFÉRÉS ESETÉN FENNTARTHATÓ, A SASMAR NEM FELELŐS FELTÉTELEK ESETÉN VÉGZÉSÉRE VAGY SZERINTI HOZZÁFÉRÉSÉHEZ, VAGY KÖZVETLEN, FENNTARTHATÓ, SPECIÁLIS, INCIDENTÁLIS VAGY KÖVETKEZŐ ESETÉN . Még akkor is, ha a SASMAR-t bocsátják rendelkezésre a ilyen károk lehetőségeire. A SASMAR NEM GARANCIA, NEM KIFEJEZETTEN, VAGY VÉGZETTEN, HOGY MINDEN ÜGYFÉL BIZTOSÍTOTT INFORMÁCIÓT KIVÉTELEK KÖVETKEZTETÉSÉBEN, VAGY JÓLEN HOZZÁFÉRHETŐ HOZZÁFÉRÉSÉBEN, NEM SZERINT SZERINT A KERESKEDELHETŐSÉGRE VAGY FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁST. MINDEN ÜGYFÉL FELELŐS, HOGY VAGY TAGY SAJÁT SZÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA.

A felelősség korlátozása

A SASMAR nem vállal felelősséget a weboldalon átadott, közzétett vagy egyéb módon elérhető anyagok, információk és vélemények iránt, ezen anyagok, információk és vélemények megbízása kizárólag a saját felelőssége. A SASMAR nem vállal felelősséget a weboldal vagy az abban található tartalom használatából eredő sérülések vagy károkért. EZ A SASMAR WEBOLDAL, A WEBOLDAL TARTALMA, A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, Amellyel a weboldalon keresztül nyújtanak vagy elérhetők, rendelkezésre állnak, és mint alapok, minden hibával. A SASMAR, VAGY TAI TÁRSADALOMOK, KAPCSOLATOK, ELADÓK, VAGY AZ IRÁNYELVEK, ALKALMAZOTTAK VAGY ÜGYNÖKSÉGEK (HEREINAFTER SASMAR FELEK) SZERINTI SZERETETT FELELŐS FELELŐSSÉGÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALATOK SZERINTI JELENTÉSE SZERINTI JELENTÉSE SZERINT. A WEBOLDAL, A HASZNÁLATI TARTALOM, MINDEN SZOLGÁLTATOTT SZOLGÁLTATÁSOK, A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK, KÖVETELMÉNYEK, KÖVETELMÉNYEK, SZENNYEZETT, RÉSZVÉNYES, PÉLDA, VAGY KÖVETKEZŐ KÁROK, , KÉSLELTETÉSBŐL, SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKÍTÁSÁBÓL, SZEMÉLYES VÉGZÉSEKBŐL, VÍZUSOKBÓL, FÁJLOK MEGSZÜNTETÉSÉBEN VAGY ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓKBÓL, VAGY HIBÁKHOZ, KOCKÁZATOKHOZ ÉS EGYÉB FONTOSSÁGOKHOZ A WEBOLDALEN, VAGY A HELY TARTALOMÁNAK ÉS SZERKEZETTEN NEM LÉTRE, HOGY FENNTARTHATÓ, FÉNYTELEN. VAGY NEM MEGJELENTETTETTETI SÉRTÉSEK LEHETSÉGET. Egyes országok / államok nem engedik meg a felelősség korlátozását, ezért ez a rendelkezés nem alkalmazható. FIGYELEMBE VÉLJÜK, HOGY KIEGÉSZÍTŐ JOGI KÖZLEMÉNYEK, NYILATKOZATOK ÉS EGYÉB FELTÉTELEK VONATKOZHATÓK MELLÉKHEZ AZ EZEN ÉS MÁS TULAJDONOSSÁGRA VONATKOZÓ WEBOLDALOKKAL VONATKOZIK, VAGY A SASMAR, A TÁRSADALOMOK ÉS KAPCSOLATOK MŰKÖDIK.